704/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om upphävande av 3 a § 3 mom. lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 a § 3 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser, sådant det lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Regeringens proposition 1/90
Lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 39/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.