681/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Lag om upphävande av 3 § 1 och 3 mom. lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 1 och 3 mom. lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73), av dem 3 mom. sådant det lyder i lag av den 17 september 1982 (698/82).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

Regeringens proposition 215/87
Socialutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 68/88
Socialutsk. bet. 10/90

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.