660/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av 80 § lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 80 § 2 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) som följer:

80 §

För en avskrift som avses i 1 mom. kan genom förordning stadgas lösen enligt de allmänna grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 51/90
Statsutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 80/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.