634/1990

Utfärdat i Helsingfors den 12 juli 1990

Statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har med stöd av 8 § 1 och 2 mom. lagen den 28 december 1978 om investeringsreserveringar (1094/78) vid föredragning från finansministeriet beslutat följande:

1 §

Investeringsreserveringar, som gjorts för räkenskapsperioder som uttgått före 1988, får användas från och med den 1 januari 1991 till den 31 december 1992.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 juli 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Hannele Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.