630/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Suomussalmi och Taivalkoski kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Suomussalmi kommun överförs till Taivalkoski kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) I Jokijärvi by av lägenheten Rintelä 22:29 från skiftet Yläpaise, av lägenheterna Iiviönranta 23:10 och Kuusiniemi 23:12 från skiftet Kaihlanen och av lägenheten Tyvelä 24:4 från skiftet Kalliolammi de delar som är belägna sydost om den tidigare kommungränsen,

2) i Metsäkylä by av lägenheten Vääräniemi 5:2 från utjorden Vellisuo den del som är belägen söder om den tidigare kommungränsen, av lägenheten Siltala 11:2 från skiftet Huokauspuro den del som är belägen öster om den tidigare kommungränsen, av lägenheterna Kanerva 16:1 och Katajavaara 16:2 från skiftet Roninsuo de delar som är belägna söder om den tidigare kommungränsen; samt

3) inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

2 §

Från Taivalkoski kommun överförs till Suomussalmi kommun följande lägenhetsdelar och ett område:

1) I Piispajärvi by av lägenheten Paavola 12:7 skiftet Hyväjärvi och av lägenheten Välitalo 12:9 från skiftet Hyväjärvi den del som är belägen norr om den tidigare kommungränsen; samt

2) i Suomussalmi kommun av staten tillhörig skogsmark 893:1:0, som utgör ett skifte som tilldelats hemmanet 11 vid det storskifte som fullbordats den 24 januari 1873, den del som är belägen norr om den tidigare kommungränsen invid sjön Hyväjärvi.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.