627/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Lapinlahti kommun till Varpaisjärvi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Lapinlahti kommun överförs till Varpaisjärvi kommun de jord- och vattenområden som är belägna öster om den nya gräns som definieras nedan. Den nya gränsens riktning är följande:

Gränsen börjar vid gränsen mellan Lapinlahti och Varpaisjärvi kommuner vid vattenomkretsråröse A i sjön Vuorinen och fortsätter söderut längs vattenomkretsrån mellan Kumpusentausmaa och Paloinen skifteslag över vattenomkretsråröse 6 till vattenomkretsråröse 7, som finns vid gränsen mellan ovan nämnda kommuner i sjön Vuorinen.

2 §

I enlighet med vad ovan anförts överförs från Lapinlahti kommun till Varpaisjärvi kommun följande lägenheter och områden:

1) från Paloinen by lägenheterna Satula 5:1, Kirnuniemi 5:4, Kiviniemi 5:5, Kallio 5:6 och Peuraniemi 5:7 i sin helhet; samt

2) allmänna och samfällda områden som ligger inom det område som överförs.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.