624/1990

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av en viss lägenhetsdel och ett område från Ylämaa kommun till Villmanstrands stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ylämaa kommun överförs till Villmanstrands stad följande lägenhetsdel och område:

1) i Säämälä by av lägenheten 1:8 ett separat skifte som avgränsas av lägenheten Vihtonen 5:7 i Sirkjärvi by i Villmanstrands stad och av Vilajoki; samt

2) i Säämälä by det samfällda området 876:1 (Vilajoki) som gränsar till ovan nämnda skifte.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 15 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.