623/1990

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1990

Statsrådets beslut om ändring till vissa delar av kommunindelningen mellan Kouvola stad och Valkeala kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränssträckningen mellan Kouvola stad och Valkeala kommun ändras till vissa delar som följer:

A. I området Tyttilampi börjar den nya gränsen mellan Kouvola och Valkeala på den gamla gränsen mellan kommunerna vid röset nr 10 för lägenheten Rinne 5:236 i Saarento by, varifrån den längs rårna för lägenheterna Rinne och Paronen 5:221 löper i huvudsak norrut ända till röset nr 34 för lägenheten Paronen. Härifrån fortsätter gränsen i en rät linje till röset nr 114, sedan längs rårna för lägenheten Paronen till röset nr 148, vidare i en rät linje till röset nr 144 och därifrån längs rån för lägenheten Paronen till röset nr 145. Från röset nr 145 fortsätter gränsen norrut längs rårna för expropriationsenheten Valtion alue 5:209 och lägenheten Paronen 5:221 till röset nr 148, därifrån i en rät linje till röset nr 18 och vidare längs rårna för lägenheten Paronen och lägenheten Petkelmäki 48 till råpunkten nr 25 vid landsvägen 0:370. Vid punkten nr 25 vänder gränsen mot nordost och löper längs den ovan nämnda landsvägens sydöstra kant till röset nr 131 för lägenheten Mikkola 14:177, där den vänder mot sydväst och längs rån för lägenheten Mikkola löper till röset nr 2. Här vänder gränsen mot sydost och löper längs rån för lägenheten Juutila 14:155 till röset nr 1, därifrån i en rät linje till röset nr 1 och vidare längs rån för lägenheten Juutila till röset nr 2. Vid röset nr 2 vänder gränsen mot nordost och löper längs rån för lägenheten Peltola 14:180 till röset nr 15 vid landsvägen 0:370, där den vänder mot öster och längs ovan nämnda landsvägs södra kant löper till röset nr 117 vid huvudvägen 0:15. Här vänder gränsen mot söder och löper längs västra kanten för huvudvägen 0:15 till vägområdets påle nr 71 på den gamla gränsen mellan kommunerna.

B. I området Tykkimäki börjar den nya gränsen mellan Kouvola och Valkeala på den gamla gränsen mellan kommunerna vid röset nr 190 för lägenheten Paakkolankangas 11:57 i Saarento by och löper längs rån för lägenheten Paakkolankangas mot nordost till röset nr 189. Vid röset nr 189 vänder gränsen mot sydost och löper längs rån mellan hemmanen nr 11 och 3 till en punkt som är belägen på förlängningen på den sydöstra rån 4-3 för lägenheten Männistö 3:51. Härifrån löper gränsen i en rät linje mot nordost längs rån 4-3 för lägenheten Männistö och dess förlängning ända till rån för lägenheten Heinola 3:63, där den igen vänder mot sydost och längs rån för lägenheten Heinola löper till röset nr 10. Från röset nr 10 fortsätter gränsen i en rät linje till röset nr 13 för lägenheten Koivumäki 3:70, varifrån den längs rårna för lägenheterna Koivumäki och Honkaoja 44 löper till järnvägsområdets röse nr 27. Här vänder gränsen mot väster och löper längs järnvägsområdets norra kant till röset nr 181, där den sammanfaller med den gamla gränsen mellan kommunerna.

C. I området Ojamaa börjar den nya gränsen mellan Kouvola och Valkeala på den gamla gränsen mellan kommunerna vid röset nr 76 för lägenheten Korppi 7:201 i Kouvola by och löper mot sydväst, först längs rån mellan hemmanen nr 7 och 15 och dess förlängning, och sedan längs rån mellan hemmanen nr 1 och 15 ända till råpunkt nr 52 för lägenheten Styrman 15:65. Här vänder gränsen först mot sydost och sedan mot sydväst och löper längs rårna för lägenheterna Styrman 15:65 och Styrman 15:96 till en punkt som är belägen på förlängningen av rån 2-3 för lägenheten Kuusela II 15:95. Härifrån löper gränsen i en rät linje mot nordväst till röset nr 3 för lägenheten Kuusela II, där den vänder mot sydväst och löper längs rån för lägenheten Styrman 15:96 och dess förlängning tills den skär den sydvästra rån för lägenheten Ratatie 32:4. Vid skärningspunkten vänder gränsen mot sydost och löper längs rån för lägenheten Ratatie till röset nr 1 för lägenheten Vuokkomäki 15:81. Vid röset nr 1 vänder gränsen mot sydväst och löper längs rårna för lägenheterna Vuokkomäki och Nikula 15:94 till en punkt som är belägen 160 m från röset nr 14 på rån 14-13 för lägenheten Nikula. Från denna punkt löper gränsen i en rät linje mot nordväst till röset nr 15 för lägenheten Huovila 2 1:138, där den sammanfaller med den gamla gränsen mellan kommunerna.

D. I området Alakylä börjar den nya gränsen mellan Kouvola och Valkeala på den gamla gränsen mellan kommunerna vid röset nr 28 för lägenheten Savolainen 4:172 i Kouvola by, varifrån den längs rårna för lägenheten Savolainen löper mot sydväst till pålen nr 129 för landsvägen 0:367. Härifrån fortsätter gränsen via röset nr 146 för lägenheten Kyöperi 4:147 till röset nr 165. Från röset nr 165 vänder gränsen mot sydost och möter rån mellan lägenheterna Ylätalo 2:104 och Mäkelä 2:108 i en rät vinkel. Från denna punkt vänder gränsen igen mot sydväst och löper längs rån för lägenheten Ylätalo till råpunkten nr 11, varifrån den fortsätter via råpunkten nr 7 till röset nr 7. Från röset nr 7 fortsätter gränsen först mot söder och sedan mot sydväst och längs rårna för lägenheterna Rauhala 2:69 och Kymenranta 2:65 och dessas förlängning och löper till Kymmene älv till gränsen mot Elimäki kommun. Härifrån vänder Kouvolas nya gräns mot nordväst och löper längs Elimäki kommuns gräns till röset nr 77, där den sammanfaller med Kouvolas gamla gräns.

2 §

Från Valkeala kommun överförs till Kouvola stad:

1) Följande fastigheter i sin helhet:

I Jokela by:

Valtion alue 3:45, Metsälä 3:49 och Utumäki 4:67.

I Kouvola by:

Kuja 1:100, Ojala 1:131, Murto 1:133, Murto 1:161, Anodimaadoituskentän alue 1:164, Maijanaro 2:56, Kymenranta 2:65, Rauhala 2:69, Kustaala 2:109, Sylvilä 2:110, Valoranta 3:22, Salmela 3:94, Puroniemi 3:125, Kulmala 3:155, Sudenaho 3:168, Kaivopelto 4:21, Peltola 4:25, Kaivola 4:112, Kujala 4:145, Kyöperi 4:147, Koivikko 4:161, Sirkkula 4:164, Kolmio 4:166, Juhola 4:180, Paavola 4:181, Rantala 5:60, Purola 5:62, Jussila 5:71, Massala 5:72, Rantapelto 5:77, Vataja 6:200, Markkula 6:204, Valtion rautatiealue 7:135, Valtion rautatiealue 7:136, Kouvolan-Inkeroisten radan kaksoisraidetta varten 7:185, Kouvolan-Inkeroisten radan kaksoisraidetta varten 7:186, Korpinpelto 7:198, Korppi 7:201, Jokitörmä 8:54, Ristola 8:78, Haavisto 8:85, Saarela III 8:92, Pekkala 8:94, Saarela V 8:95, Ahola 8:96, Mattila 8:97, Ollila 8:98, Peltola 8:99, Immola 9:230, Linjapelto 9:235, Hanskila 9:238, Metsäranta 11:91, Saarela 2 11:120, Kouvonranta 11:121, Vähätalo 11:122, Untola 11:124, Ahola 11:125, Isohiisi 11:127, Rantasutela 11:128, Saarela III 12:83, Ahola 12:88, Kuusela II 15:95, Mikkolanpiha 31:7, Mikkola 31:8, Holma 42, Ristola 43 och Saarela 6 44.

I Saarento by:

Koivumäki 3:70, Valtion alue 5:209, Rinne 5:236, Vahtermäki 10:44, Kaatola 11:31, Soratuote I 11:44, Soratuote II 11:46, Paakkolankangas 11:57, Valtion alue 14:145, Valtion alue 14:146, Valtion alue 14:147, Nurminiitty 14:149, Peltokolmio 14:161, Mutamaa 34:3, Sopala 36, Kanervisto 37, Vesala 38, Laurila 39, Uutela 40, Sahala 41 och Honkaoja 44.

2) Delar av följande fastigheter:

I Jokela by:

Ahola 3:18, Harju 3:44, Suur-Askola 3:51, Suomela 4:101, Tynnilä 7:70, Arvilantalo 18:30 och Jokela 32.

I Kouvola by:

Niilola 1:94, Pikku-Huovila 1:105, Huovila 2 1:138, Kossila 1:141, Vikman 1:149, Huovila 2 1:150, Priha 1:153, Niilola 1:162, Kinni I 1:168, Kinni 1:169, Aunela 2 2:99, Ylätalo 2:104, Tommola 4:152, Savolainen 4:172, Rantala 6:162, Tommola 7:194, Tommola 7:196, Rautatiealue 7:197, Vesanen 7:200, Laurila 8:83, Perintö 9:219, Kinni 9:225, Vierula 9:227, Maunola 9:232, Lahtela 11:70, Saarela 4 11:115, Sutela 11:129, Jaakkola 12:69, Koivikkoaho 12:78, Mäkelä 12:80, Jaakkola 12:82, Styrman 15:65, Vuokkomäki 15:81, Nikula 15:94, Styrman 15:96, Metsäpelto 31:2, Kurvi 31:11, Ratatie 32:4 och Erkkilä 41.

I Saarento by:

Heinola 3:63, Paronen 5:221, Kosenoja 6:56, Ulanen 6:58, Horo 10:43, Juutila 14:155, Mikkola 14:177, Peltola 14:180, Hietamäki 31, Alatalo 34:4 och Petkelmäki 48.

3) Delar av följande allmänna vägar:

huvudväg 0:6, huvudväg 0:15 och landsväg 0:367.

4) Följande områden:

I Jokela by:

det samfällda vattenområdet 876:1 (norra delen av Kalalampi) i sin helhet.

I Kouvola by:

a) de samfällda vattenområdena 876:9 och 876:14 i sin helhet samt en del av de samfällda vattenområdena 876:5, 876:6, 876:7 och 876:15 (Kymmene älv);

b) de samfällda markområdena 878:25 och 878:26 (båtlänningarna vid Kymmene älvs strand) i sin helhet.

I Saarento by:

a) det samfällda vattenområdet 876:1 (Tyttilampi) i sin helhet;

b) det samfällda markområdet 878:5 (kärrskiftena vid Tyttilampis strand) i sin helhet.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 29 juni 1990

Minister
Toivo T. Pohjala

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.