603/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om ändring av 58 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 58 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådant det lyder i lag av den 9 mars 1962 (205/62), som följer:

58 §

Försäkringsanstalterna är skyldiga att årligen till staten erlägga en särskild avgift som skall användas till att täcka kostnader som har åsamkats staten av olycksfall i enskilda arbetsgivares arbeten. Avgiftens storlek fastställs av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år i sänder.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 69/90
Socialutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 62/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.