602/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om upphävande av 6 § 4 mom. och 6 f § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 4 mom. och 6 f § 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådana de lyder i lag av den 19 april 1985 (328/85).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Lagen skall tillämpas om arbetsinkomsten skall fastställas eller justeras för tid efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 69/90
Socialutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 62/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.