589/1990

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Miehikkälä kommun till Luumäki, Ylämaa och Virolahti kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Miehikkälä kommun överförs till Luumäki kommun följande lägenheter och följande område:

1) i Muurola by hela lägenheterna Mäkelä II 1:34, Urpalanjoenniitty 1:35, Paloniitty 4:14, Paloniitty 4:28, Rantaniitty 4:30, Ruunaniemi 4:35, Liirinniitty 4:40, Liirinniitty 4:61 och Puranen 6:6; samt

2) inom ovan nämnda lägenheters område belägna samfällda vattenområdet (en del av Urpalanjoki).

2 §

Från Muurola by i Miehikkälä kommun överförs till Ylämaa kommun hela lägenheten Lamminselkä 1:16.

3 §

Från Miehikkälä kommun överförs till Virolahti kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Säkäjärvi by hela lägenheterna Muukka 1:84, Yylahti 1:115, Patasalmenliete 1:154, Liete 1:166, Patasalmi 1:169, Patasalmi I 1:171, Rikonsaari 1:172 och Soiniemi 1:178;

2) i Miehikkälä by hela lägenheten Näreniitty 27:4;

3) i Säkäjärvi by av lägenheten Jokiranta 1:143 skiftet Rikonpalsta, av lägenheten Koivula 1:156 skiftet Vesijättöpalsta, av lägenheten Lappi 1:173 skiftet Onkamaanjoenpalsta och av lägenheten Sipilä 1:181 skiftet Lietepalsta; samt

4) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.