586/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1990

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 1/1990 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från och med den 1 juli 1990.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 21 juni 1990

Minister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

BILAGA

RÅDSBESLUT nr 1/19901)

Fattat vid 4. mötet den 1 mars 1990

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
03.02-03.05 Fisk, annan än levande1) Tillverkning varvid allt använt material enligt kap. 3 skall utgöra ursprungsvara14)

1)Endast EFTA-konventionen

14)Denna regel skall tillämpas enligt rådsbeslut nr 1/1990.

1)Gällande beslut av det gemensamma rådet 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) och tidigare rådsbeslut 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89) angående bilaga B till konventionen

1) Följande nya ursprungsregel för HS-position 03.02-03.05 skall ingå i listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen före HS-position ur 04.03:

2) Regeln enligt detta beslut skall tillämpas under en försöksperiod på två år från och med den dag då detta beslut träder i kraft och den skall granskas i god tid före försöksperiodens utgång.

3) Om den i detta beslut fastställda regeln leder till en ofördelaktig situation för behöriga branscher, kan regeln på begäran av ett EFTA-land när som helst under försöksperioden tas upp till diskussion och granskas.

4) Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990. Om rådsbeslut nr 6/1989 inte träder i kraft på ovannämnda dag, träder ändå detta beslut i kraft på samma dag som det.

5) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.