581/1990

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar från Suomussalmi kommun till Pudasjärvi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Suomussalmi kommun överförs till Pudasjärvi kommun i Puhos by av lägenheterna Salmela 10:23 och Mäntylä 10:34 de delar av Säynäjälammi ängsskiften som är belägna på den sydöstra sidan av den gamla kommungränsen samt inom ovan nämnda lägenhetsdelar belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.