579/1990

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring av vissa delar av kommunindelningen mellan Evijärvi, Larsmo och Pedersöre kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Evijärvi, Larsmo och Pedersöre kommuner ändras så att kommunernas gränser vid de lägenheter och jordregisterenheter som avses i 2-5 §§ efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som bildats vid den i jordregistret den 18 november 1959 införda ägobytesförrättningen nr 95484.

2 §

Från Larsmo kommun överförs till Överlappfors by i Pedersöre kommun en del av lägenheten Esselvik 5:32.

3 §

Från Larsmo kommun överförs till Sydänmaa by i Evijärvi kommun en del av lägenheten Rönnbacka 3:6.

4 §

Från Pedersöre kommun överförs till Larsmo by i Larsmo kommun registerenheten Larsmo bys samfällda utskog i Österbacken.

5 §

Från Evijärvi kommun överförs till Larsmo by i Larsmo kommun registerenheten Larsmo bys samfällda utskog i Fulismossen.

6 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.