558/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av 42 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 42 § 2 mom. 3, 4, 6 och 7 punkten lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) som följer:

42 §

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte senare ändringar:


3) lagen den 26 maj 1939 om tekniska läroanstalter (153/39),

4) lagen den 20 mars 1970 om kommunala och privata handelsläroanstalter (234/70),


6) lagen den 19 januari 1962 om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (62/62),

7) lagen den 13 mars 1964 om forstläroanstalter (141/64),Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 166/89
Kulturutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 36/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.