553/1990

Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 1990

Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88), förordnat:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) betalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp eller till en fysisk person som avlönar en arbetslös person och på motsvarande stöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/69) betalas till person som deltar i yrkesvägledning;

2) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

3) på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86);

4) på särskild ersättning som betalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990 och genom det upphävs beslutet den 5 januari 1989 (66/89) jämte därtill senare genom beslutet av 15 februari 1990 (212/90) gjorda ändringar.

Helsingfors den 4 juni 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Markku Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.