541/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av 12 § förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 12 § förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/79) som följer:

12 §

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för bostadsbidrag som skall utbetalas i anslutning till änkepension och frontmannapension.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.