536/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) en ny 19 a § som följer:

19 a §
Utjämning av medlemsavgifter

I syfte att utjämna arbetslöshetsbördan inom olika branscher kan staten betala utjämning av medlemsavgifterna enligt de anslag som i statsbudgeten har anvisats för ändamålet till de arbetslöshetskassor vilkas utgifter för arbetslöshetsdagpenningar under det föregående året har överskridit de genomsnittliga dagpenningsutgifterna med 75 procent, beräknat per kassamedlem. Till kassan får betalas förskott på utjämningen av medlemsavgifterna.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer de grunder på vilka utjämningen av medlemsavgifterna enligt 1 mom. betalas till kassorna.

Om utjämningen av medlemsavgifterna stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 46/90
Socialutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 47/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.