534/1990

Utfärdat i Helsingfors den 14 juni 1990

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om de allmänna premiegrunderna för statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet ändrat 1 § 3 och 4 mom. statsrådets beslut av den 16 januari 1986 om de allmänna premiegrunderna för statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (53/86) som följer:

1 §

Garantipremien skall beräknas på kreditens belopp.

Garantipremien kan fastställas till högst 5 % för varje tidsperiod om ett år av garantipremietiden.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 14 juni 1990

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Yngre regeringssekreterare
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.