494/1990

Given i Helsingfors den 8 juni 1990

Lag om ändring av 4 och 5 §§ lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 mom. 2 punkten och 5 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74) som följer:

4 §

Försvarsmakten omfattar:


2) huvudstaben och staber för regionalförvaltningen;


5 §

Genom förordning stadgas om indelningen av landet i militärlän för fullgörande av försvarsmaktens uppgifter och i sådana försvarsområden som bildas närmast med tanke på undantagsförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 211/89
Försvarsutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 37/90

Helsingfors den 8 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.