401/1990

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen till vissa delar mellan Imatra stad och Joutseno kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Imatra stad och Joutseno kommun ändras till vissa delar som följer:

Den nya gränsen i Saimen mellan Imatra stad och Joutseno kommun börjar i den gamla gränsens vändpunkt a som ligger mellan Lammassaari och Lahdensaari och som fastslagits vid vattenomkretsrågångsförrättning nr 30958. Från punkt a leder gränsen sydväst till punkt b, vars koordinater på grundkartan är x=6789467 och y=4430131. Från punkt b vänder gränsen sydost och leder till punkt c i den gamla kommungränsen i Kurjenlahti. Punkt c ligger 135 meter norr om röse nr 42 som bestämmer den gamla gränsen.

2 §

Från Joutseno kommun överförs till Imatra stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) Följande lägenheter i sin helhet:

lägenheterna Lammassaari 1:5 och Kankaala 2:23 i Kohoniemi by.

2) Följande lägenhetsdelar:

Lammasaari skiften av lägenheterna Eisko 1:24, Koho 1:27 och Papunen 2:18 i Kohoniemi by.

3) Följande samfällda områden:

a) en del av Kohoniemi och Tiuruniemi byars samfällda vattenområde 876 2:0 (den del av Saimen som ligger mellan de överförda lägenheterna och lägenhetsdelarna samt den nya kommungränsen);

b) av Kohoniemi by hela det samfällda vattenområdet 876:1 (det för lägenheterna 2:6 och 2:7 samfällda träsket på Lammassaari);

c) av Kohoniemi by hela det samfällda markområdet 878:1 (det för lägenheterna 2:6 och 2:7 samfällda Kalkkiluoto).

3 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 25 april 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.