370/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1990

Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall

Justitieministeriet har ändrat 1 § justitieministeriets beslut av den 12 december 1986 om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall, sådan den lyder i justitieministeriets beslut av den 8 januari 1990 (37/90), som följer:

1 §

Justitieministeriets fångvårdsavdelning skall i stället för länsstyrelsen sköta om verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff,

1) då verkställigheten gäller ett straff som ådömts en kvinna och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 31 december 1986,

2) då verkställighetsuppgifterna enligt förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) och enligt detta beslut i övrigt ankommer på

a) länsstyrelsen i Tavastehus län, och straffet första gången har ådömts ovillkorligt efter den 31 mars 1987,

b) länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län, och straffet första gången har ådömts ovillkorligt efter den 30 november 1987,

c) länsstyrelsen i Nylands län eller länsstyrelsen i landskapet Åland, och straffet första gången har ådömts ovillkorligt efter den 31 oktober 1989 eller

d) länsstyrelsen i Kymmene län, St. Michels län eller Norra Karelens län, och straffet första gången har ådömts ovillkorligt efter den 28 februari 1990 samt

3) då verkställigheten gäller den villkorligt frigivnes reststraff, som har förverkats på grund av misskötsamhet.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 27 april 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Regeringsråd
Paavo Siltanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.