362/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Förordning om ändring av 22 och 23 §§ förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

ändras 22 § 1 mom. 5 punkten och 23 § förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/88) som följer:

Gripande, anhållande och häktning
22 §
Registrering av anhållande

Vid anhållande skall antecknas


5) tidpunkten för gripandet,


23 §
Registrering av tidpunkten då yrkandet om häktning framställdes samt tidpunkten för gripandet

Domstolen skall registrera den tidpunkt då det skriftliga yrkandet om häktning har inkommit eller den tidpunkt då ett yrkande om häktning som gjorts muntligen eller per telefon har framställts samt den tidpunkt för gripandet som har meddelats av den som framställt häktningsyrkandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.