359/1990

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 1990

Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om televisionslicenser

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet ändrat 5 § 1 och 2 mom. i sitt beslut av den 15 september 1988 om televisionslicenser, sådana de lyder i statsrådets beslut av den 23 februari 1989 (203/89), som följer:

5 §
Avgift för televisionslicens

I avgift för televisionslicens uppbärs för varje licensperiod för en färgtelevisionsapparat 385 mark och för en svartvit televisionsapparat 220 mark.

I de kommuner där sebarheten i fråga om Sveriges televisionsprogram är tillräcklig inom distributionsnätet för södra Finland uppbärs likväl i licensavgift för en färgtelevisionsapparat 395 mark och för en svartvit televisionsapparat 230 mark.Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1990. Beslutet tillämpas på televisionslicenser vilkas licensperiod börjar den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 19 april 1990

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Regeringsråd
Liisa Holamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.