353/1990

Given i Helsingfors den 20 april 1990

Lag om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 23 december 1981 (972/81), som följer:

7 §

Parkeringsboten är oberoende av felets art femtio mark. Inrikesministeriet får dock höja botens belopp till högst tvåhundra mark, om detta anses nödvändigt av trafikskäl. Förhöjningen kan även avse en kommun eller ett visst område i en kommun.

Är kommunal parkeringsövervakning införd, skall inrikesministeriet innan förhöjningen fastställs inhämta kommunens utlåtande.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 2/90
Trafikutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 17/90

Helsingfors den 20 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.