300/1990

Given i Helsingfors den 23 mars 1990

Lag om ändring av 14 § polislagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § polislagen av den 18 februari 1966 (84/66) som följer:

14 §

En polisman skall till sin förman rapportera brott som kommit till hans kännedom.

Om ett brott inte kan förutses medföra strängare straff än böter och i sin helhet skall anses vara uppenbart ringa, får polismannen avstå från att avge rapport eller vidta andra åtgärder. Han kan dock ge den skyldige en anmärkning.

En åtgärdseftergift som nämns i 2 mom. förutsätter att målsäganden inte har några anspråk.

Inrikesministeriet meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 79/89
Lagutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 2/90

Helsingfors den 23 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.