270/1990

Given i Helsingfors den 16 mars 1990

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 20 § 3 mom. som gäller märkena 671-676 och 681-683 i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) samt

fogas till 16 § 4 mom. en ny punkt som gäller märket 318 och till 21 § 2 mom. en ny punkt som gäller märket 849 som följer:

16 §

Förbuds- och begränsningsmärken är:


Märket 318

Märket anger att transport av farliga ämnen som trafikministeriet har föreskrivit är förbjudet på vägen.

318. Förbjudet att transportera farliga ämnen


20 §

Informationsmärken är:


Märkena 671-676 och 681-684

Märket informerar om rutten till det mål eller för den grupp vägtrafikanter som märket anger. Figuren på märket 681 varierar, beroende på fordonsgrupp. Märkena används på orienteringstavla och vägvisare. Färgerna på märken kan med undantag av märket 684 variera, beroende på färgen på orienteringstavlan eller vägvisaren.

671. Kännetecken för motorväg

672. Kännetecken för motortrafikled

673. Flygstation

674. Bilfärja

675. Godshamn

676. Industriområde

681. Rutt för vissa slag av fordon eller fordonskombinationer

682. Rutt för gående

683. Rutt för handikappade

684. Rutt för transport av farliga ämnen


21 §

Tilläggsskyltar är:


Tilläggsskylten 849

Tilläggsskylten anger att förbudet som angetts med märket 318 gäller endast transport av mycket farliga ämnen som trafikministeriet har föreskrivit. Transport av farliga ämnen är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas är belägen inom ett område, som märkena begränsar. Körningen till lastnings- eller lossningsstället skall ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen skall fordonet utan dröjsmål flyttas bort från begränsningsområdet.

849. Mycket farliga ämnenDenna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Helsingfors den 16 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.