208/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av 9 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 9 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare, sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1984 (513/84), som följer:

9 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för varje kalenderår det löneindextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare på grundvalen av den genomsnittliga löne- och prisnivån under det tredje kvartalet föregående år. Indextalet skall offentliggöras senast två månader före ingången av den månad, från och med vilken det skall tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.