196/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av 4 § förordningen om skatt på inkomst och förmögenhet

På föredragning av finansministern fogas till 4 § förordningen den 29 december 1989 om skatt på inkomst och förmögenhet (1336/89) ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Den av finansministeriet tillsatta kostnadsersättningsdelegationen består av en ordförande och elva andra medlemmar. Delegationens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Medlemmarna förordnas bland de personer som föreslås av Akava r.f., Kyrkans avtalsdelegation, Kommunala arbetsmarknadsverket, Affärsarbetsgivarnas Centralförbund AAC r.f., Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC r.f., Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund FTFC r.f., Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund, Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC r.f., Statens Arbetsmarknadsverk och Avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner samt skattestyrelsen så, att en person förordnas från varje organisation eller delegation och centralt ämbetsverk. Delegationens verksamhetsperiod är tre år.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. Finansministeriet tillsätter kostnadsersättningsdelegationen efter att förordningen har trätt i kraft. Delegationens första verksamhetsperiod går ut den 31 december 1992.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.