165/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1984 (612/84), som följer:

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


3) då överlåtaren av en lägenhet, en del därav eller ett område är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter, renhushållningslagen, naturnäringslagen, skoltlagen eller kolonisationslagstiftningen eller då överlåtelsen sker för genomförande av en gårdsbruksenhetsreglering enligt 5 kap. lagen om gårdsbruksenheter;

4) då överlåtelsen sker till en tillträdare som för förvärv av den överlåtna lägenheten eller en del eller ett område därav har fått jordinköps- eller syskonandelslån enligt lagen om gårdsbruksenheter, renhushållningslagen, naturnäringslagen, skoltlagen eller kolonisationslagstiftningen; samtDenna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 144/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 184/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.