164/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om upphävande av 91 § 2 mom. lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 91 § 2 mom. lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 144/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 184/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.