163/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Lag om ändring av 19 § naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § 2 mom. naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) som följer:

19 §
Dispositionsplansförrättning

Då den dispositionsplan som nämns i 1 mom. uppgörs, skall en av de i 9 § 1 mom. lagen om gårdsbruksenheter nämnda, av kommunfullmäktige till planeringskommissionen utsedda medlemmarna vara same till börden, om dispositionsplanen gäller mark i Enontekis, Enare, Utsjoki eller Sodankylä kommun. Detta gäller även hans suppleant.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 144/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 184/89

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.