160/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av tulltariffen som utgör bilaga till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras den till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) bifogade tulltariffen, sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lag av den 14 juli 1989 (655/89), som följer:

TULLTARIFF
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 6
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter och dylikt; snittblommor och snittgrönt
Positionsnr Varuslag Tull
1. 2. 3.
06.02 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium: (Anm.)
A. träd och buskar, som bär ätbara frukter eller nötter P. 1 kg -,25
B. andra träd; prydnadsväxter:
I. andra träd; plantor av träd, buskar och gräsartade fleråriga prydnadsväxter (perenner) P. 1 kg -,13
II. rosenplantor; plantor av azalea, rhododendron eller kamelia; andra plantor, utan blomknoppar eller blommor, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt högst 6 cm fri
III. krukväxter, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt mer än 6 cm:
a. rhododendron, azalea och rosor 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
b. klockljung (Ericas graciles), även dess hybrider:
1. förtullade under tiden 1.9-30.11. P. 1 kg -,25
2. förtullade under tiden 1.12-31.8. 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
c. andra 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
IV. andra prydnadsväxter fri
C. andra:
I. sticklingar av nejlika, krysantem, begonia eller hortensia; svampmycelium P. 1 kg -,25
II. andra levande växter P. 1 kg -,20
III. rötter, ympkvistar och andra sticklingar fri

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 213/89
Statsutsk. bet. 87/89
Stora utsk. bet. 234/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.