155/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Den som utövar tandteknikeryrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort samt

2) enligt medicinalstyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 46/89
Ekonomiutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 243/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.