149/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Medicinalstyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja en person som är medborgare i ett annat nordiskt land och innehar rätt att vara verksam som tandtekniker i något annat nordiskt land, i 1 § 1 mom. nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Regeringens proposition 174/89
Ekonomiutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 237/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.