91/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om delegationen för flyktingsärenden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 13 februari 1981 om delegationen för flyktningsärenden (136/81) 3 § och 4 § 1 mom. som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen består av ordförande och viceordförande samt högst 12 andra medlemmar, vilka alla har personliga suppleanter. Statsrådet förordnar medlemmarna för tre år i sänder.

Medlemmarna i delegationen förordnas så, att ordföranden och en annan medlem representerar social- och hälsovårdsmyndigheterna, medan de övriga medlemmarna representerar åtminstone ministeriets för utrikesärendena, ministeriets för inrikesärendena, finansministeriets, undervisningsministeriets, arbetsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Finlands Röda Kors och de kommunala centralorganisationerna.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner. Även utom delegationen stående personer kan vara medlemmar i sektionerna.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.