69/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 2 § 1 mom. förordningen den 28 juni 1985 om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer (513/85), sådant det lyder i förordning av den 31 december 1987 (1328/87), som följer:

2 §

På åtgärder som har samband med kontroll och undersökning av prov tillämpas följande priser:

Ost mk/prov
Kvalitetsbedömning:
som serie 26,00
per enskilt prov 34,00
pH-tal 52,00
Salthalt 57,00
Fetthalt (NMR) 30,00
Fetthalt (IDF) 146,00
Torrsubstanshalt 19,00
Torrsubstanshalt (IDF) 41,00
Askhalt 87,00
Mikrobiologiska undersökningar:
Färskost, som serie 348,00
främmande mikrober bakterier i koligruppen enterokocker Escherichia coli Staphylococcus aureus salmonella jäst- och mögelarter Bacillus cereus om dessutom Listeria monocytogenes 397,00
Kvarg, som serie 135,00
bakterier i koligruppen jäst- och mögelarter främmande mikrober om dessutom Listeria monocytogenes 184,00
Lagrad ost, som serie 198,00
bakterier i koligruppen Escherichia coli Staphylococcus aureus salmonella om dessutom Listeria monocytogenes 247,00
Smältost, som serie 208,00
koloniantal bakterier i koligruppen jäst- och mögelarter termofiler sulfitreducerande klostridier
En mikrobgrupp 62,00
Glass
Kvalitetsbedömning 28,50
Volymvikt 212,00
Fetthalt (R-G) 146,00
Torrsubstanshalt 44,50
Mikrobiologisk undersökning:
Som serie 145,00
koloniantal bakterier i koligruppen Bacillus cereus om dessutom Listeria monocytogenes 186,00
Som attributkontroll 435,00
koloniantal bakterier i koligruppen Bacillus cereus
Som serie 160,00
koloniantal bakterier i koligruppen salmonella om dessutom Listeria monocytogenes 208,00
En mikrobgrupp 62,00
Mjölkpulver
Kvalitetsbedömning 30,00
Vattenhalt 45,00
Fetthalt (IDF) 146,00
Fetthalt (Milco Scan) 93,00
Äggvitehalt (Kjeldahl) 159,00
pH-tal 24,00
Syrahalt 77,00
Brända partiklar 58,00
Löslighetsindex 58,00
Askhalt 87,00
Laktos (enzym.) 220,00
Mikrobiologisk undersökning:
Som serie 186,00
koloniantal bakterier i koligruppen Staphylococcus aureus salmonella om dessutom jäst- och mögelarter och Bacillus cereus 260,00
Som attributkontroll 558,00
koloniantal bakterier i koligruppen Staphylococcus aureus salmonella
Salmonella 103,00
En mikrobgrupp 62,00
Flytande mjölktillverkningar och fettblandningar
Kvalitetsbedömning 25,00
Whitakers kaffeprov 56,00
Vispningsprov 41,00
Torrsubstanshalt 44,50
Fetthalt (IDF) 146,00
Äggvitehalt (Kjeldahl) 159,00
Laktos (enzym.) 220,00
Fosfatas 47,00
Aska 87,00
Mikrobiologisk undersökning:
Som serie 92,00
koloniantal bakterier i koligruppen
Som attributkontroll 276,00
koloniantal bakterier i koligruppen
Mikrobiologisk undersökning av surmjölksprodukter som serie 134,00
för surmjölkstillverkningar främmande mikrober jäst- och mögelarter bakterier i koligruppen
En mikrobgrupp 62,00
Smör, andra livsmedelsfetter och råvaror som används vid framställningen av dem
Kvalitetsbedömning:
Som serie 20,00
Per enskilt prov 32,00
Viktkontroll 8,00
Bedömning av emballage 20,00
Vattenhalt (IDF) 36,50
Vattenhalt (K-F) 72,00
Peroxidasprov 22,00
pH-tal 24,00
Salthalt 41,00
Fetthalt (IDF) 146,00
Fetthalt (IDF, indirekt) 123,00
Syratal 102,00
Syrahalt 63,00
Peroxidtal 121,00
Peroxidtal (IDF) 180,00
Jodtal 174,00
Stärkelseprov 23,00
Fettsyrakonsistens 250,00
Diacetyl 207,00
Hårdhetsmätning 60,00
Mikrobiologisk undersökning:
Smör och margarin som serie 110,00
bakterier i koligruppen jäst- och mögelarter om dessutom lipolytiska mikrober 145,00
Smörväxtoljeblandning, som serie 184,00
bakterier i koligruppen koloniantal jäst- och mögelarter Bacillus cereus sulfitreducerande klostridier
Oljor som serie 110,00
bakterier i koligruppen koloniantal
Oljor som serie 160,00
bakterier i koligruppen koloniantal salmonella
En mikrobgrupp 62,00
Ägg
Kontroll i packeri per kilo kontrollerade ägg 5,70
Partivis utförd exportkontroll per öppnad låda eller del därav 37,00
Kontroll av utseende och genomlysningskontroll styckevis 8,00
Viktkontroll 15,20
Äggtillverkningar
Kvalitetsbedömning 26,00
Torrsubstanshalt 44,50
Fetthalt (R-G) 146,00
Askhalt 87,00
pH-tal 24,00
Alfa-amylasprov 58,00
Mikrobiologisk undersökning:
Som serie 186,00
koloniantal bakterier i koligruppen Staphylococcus aureus salmonella
En mikrobgrupp 62,00
Övriga undersökningar och kontroller
Kvalitetsbedömning 26,00
Efterkontroll 160,00
Äggvitehalt (Kjeldahl) 159,00
Fettsyrekonsistens 312,00
Formaldehyd 260,00
Nitrat, nitrit 368,00
Fosfor 267,00
Aflatoxin 470,00
A-vitamin 402,00
D-vitamin 880,00
Titandioxid 193,00
Sorbinsyra 230,00
Mjölksyra 297,00
Bärnstenssyra 336,00
Smörsyra 292,00
Kolesterol 350,00
Mjölkens fryspunkt 130,00
Listeria monocytogenes: basundersökning 103,00
Kontroll av analyseringsapparatur för leverantörsmjölk 475,00
För övervakningsåtgärd som utförs i varuhavarens eget lager uppbärs för varje kontrollbesök 125,00
-250,00
För förbehandling av prov och förberedelser för undersökning debiteras 25,00
- 48,00


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. För prestationer som har inletts vid statens kontrollanstalt för mjölkprodukter innan förordningen träder i kraft uppbärs avgift enligt de tidigare stadgandena.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.