32/1990

Given i Helsingfors den 12 januari 1990

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) den punkten i 16 § 4 mom. som gäller märkena 346 och 347 som följer:


346. Fordons högsta tillåtna axeltryck

Märket 346

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna axeltryck.

347. Fordons högsta tillåtna boggitryck

Märket 347

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna boggitryck. Fordon, vars tvåaxlade boggis axelavstånd är minst 1,5 meter eller vars treaxlade boggis samtliga tre axlar är i bruk, får ändå överskrida det på vägmärket angivna högsta tillåtna boggitrycket, på det sätt som anges i fordonets registerutdrag.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 12 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.