23/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1989

Finansministeriets beslut om ändring av 4 och 5 §§ i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989

Finansministeriet har i sitt beslut av den 2 januari 1989 om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989 (6/89) ändrat 4 och 5 §§,

av dessa 4 § sådan den lyder ändrad genom beslut av den 24 maj 1989 (473/89), som följer:

4 §
Bildkonst

Tävlingarna i bildkonst, anordnade av statens konstverkskommission;

Tävlingen om ett minnesmärke för fredsarbetet, anordnad av Åbo stad;

Tävlingen om skapandet av en 125-års jubileumsmedalj, anordnad av Finlands Konstnärsgille;

Tävlingen om årsmedaljen för år 1989, anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland;

Tävlingen om ett konstverk i Esbo kulturcentrums lokaliteter, anordnad av Esbo stads kulturnämnd;

Den VIII Affichbiennalen i Lahtis, internationella tävlingen, anordnad av Lahtis stad, Graafiset Muotoilijat GM r.y. och Grafia r.f.;

Tävlingen om planering av ett jubileumsmynt, anordnad av den av finansministeriet tillsatta kommissionen för ett krigsinvalidsjubileumsmynt;

Tävlingen om planering av ett jubileumsmynt, anordnad av den av finansministeriet tillsatta kommissionen för Helsingfors universitets jubileumsmynt.

5 §
Byggnadskonst

Allmän arkitekttävling för torgområdet, anordnad av Kiuruvesi kommun;

Designtävlingen för Finlands paviljong vid världsutställningen i Sevilla 1992, anordnad av Finlands utställningskommitt vid världsutställningen i Sevilla.


Detta beslut träder i kraft den 28 december 1989. Det tillämpas vid beskattningen för år 1989.

Helsingfors den 28 december 1989

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.