1347/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift 5 § 6 mom., vilket temporärt fogades till paragrafen genom lag av den 7 april 1989 (316/89), som följer:

5 §

Stadgandet i 5 mom. gäller även arbetsgivares socialskyddsavgift som skall betalas för den skattepliktiga delen av resekostnadsersättning på grund av arbetsresa 1989 och 1990.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 228/89
Statsutsk. bet. 86/89
Stora utsk. bet. 228/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.