1331/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 10 och 35 §§ föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 2 mom. och 35 § 3 mom. föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) som följer:

10 §
Medlemmar

Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får den såsom medlemmar endast ha finska medborgare och sådana utlänningar som har sin hemort i Finland samt föreningar i vilka såsom medlemmar endast finns personer av nämnt slag, eller till vilka direkt eller indirekt hör föreningar med endast sådana medlemmar.


35 §
Styrelsen

Ordföranden och minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna skall ha sin hemort i Finland, om inte justitieministeriet beviljar dispens. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får endast personer som har sin hemort i Finland vara medlemmar av styrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 195/89
Lagutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 210/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.