1315/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1989

Statsrådets beslut om svåra sjukdomar och handikapp som avses i 23 d § 2 mom. sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 23 d § 2 mom. sjukförsäkringslagen, sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1255/89), beslutat:

1 §

I 23 d § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar eller handikapp är leukemier och andra elakartade tumörer, svåra hjärtfel, svåra olycksfall och brännskador, svårbalanserad diabetes och inledningsskedet vid behandling av diabetes, svåra mentala rubbningar, svår utvecklingsskada, svår bronkialastma och svår ledgångsreumatism samt andra sjukdomar, handikapp och sjukdomstillstånd som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de ovan nämnda sjukdomarna.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1990.

Helsingfors den 28 december 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.