1306/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) en ny 64 b § som följer:

64 b §

Försäkringsanstalten skall för utmätning på begäran av behörig myndighet meddela beloppet av den dagpenning, livränta, försörjningspension, olycksfallspension och familjepension som den betalar ut samt de uppgifter som den har om övriga anstalter som betalar utkomstförmåner till arbetstagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 219/89
Lagutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 223/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.