1305/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 64 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 64 § lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 9 januari 1981 (1/81), ett nytt 4 mom. som följer:

64 §

Pensionskassan skall för utmätning på begäran av behörig myndighet meddela det pensionsbelopp som den betalar samt de uppgifter som den har om övriga anstalter som betalar utkomstförmåner till pensionstagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 219/89
Lagutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 223/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.