1304/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 17 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 17 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 18 januari 1985 (50/85), ett nytt 3 mom., som följer:

17 §

Pensionsanstalten skall för utmätning på begäran av behörig myndighet meddela det pensionsbelopp som den betalar samt de uppgifter som den har om övriga anstalter som betalar utkomstförmåner till pensionstagaren. Vad som ovan stadgas om pensionsanstalten gäller i tillämpliga delar även pensionsskyddscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 219/89
Lagutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 223/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.