1279/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 16 § förordningen om gränszon

På föredragning av inrikesministern ändras 16 § förordningen om gränszon, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 19 oktober 1984 (713/84), som följer:

16 §

I beslut som chefen för ett polisdistrikt fattat med stöd av denna förordning får ändring sökas genom besvär hos länsstyrelsen och i skyddspolisens beslut genom besvär hos inrikesministeriet på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Vid länsrätten anhängiga besvär, som efter att denna förordning trätt i kraft ankommer på länsstyrelsen, skall överföras till länsstyrelsen för att handläggas där.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.