1243/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 21 § handelsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 21 § handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) som följer:

21 §

Anmälan om fusion som avses i 150 § lagen om andelslag skall göras såsom en ändringsanmälan av det överlåtande andelslaget. Anmälningen skall undertecknas av styrelsen i såväl det överlåtande som det övertagande andelslaget.

Anmälan om fusion som avses i 152 a § lagen om andelslag skall för varje överlåtande andelslag göras såsom en ändringsanmälan och för det övertagande andelslaget samtidigt såsom en grundanmälan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.