1242/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 10 § 1 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79), sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 29 maj 1981 och den 4 juni 1982 (373/81 och 413/82), en ny 6 a-punkt som följer:

10 §

I andelslags grundanmälan skall nämnas:


6 a) eventuellt placeringsandelskapital, placeringsandelarnas antal och nominella värde samt minimikapitalet och maximikapitalet, om bestämmelser därom ingår i stadgarna, liksom även den del av placeringsandelskapitalet som har betalts;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 42/89
Andra lagutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 151/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.