1213/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om påförande av accis

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde fogas till 2 § förordningen den 20 september 1974 om påförande av accis (729/74), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 23 december 1982 (1022/82), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §

I accisdeklarationen skall uppges mängderna av accisfritt levererade produkter skilt för sig.


2 a §

Har en produkt sålts accisfritt, skall tillverkaren göra en anteckning på fakturan eller annat motsvarande verifikat angående detta och grunden för accisfrihet.

Den som skaffat accisfritt i landet tillverkade produkter skall för varje kalenderår till slutet av mars månad följande år ge uppgifter om deras mängder till användningsortens distriktstullkammare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Den som före ikraftträdande av denna förordning skaffat produkter accisfritt med försäkringsförfarande skall före slutet av mars 1990 göra en utredning över dessa ur vilken framgår de accisfritt skaffade mängderna, deras användning för förmånsändamål samt lagerkvantiteterna i början och slutet av 1989.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.