1110/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i 10 § 3 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt underpunkt a i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådan den lyder i lag av den 26 maj 1989 (501/89), som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndigheterna skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt


3) att idka bankrörelse, värdepappersförmedlingsrörelse enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank och ombildande av hypoteksbank till affärsbank 220 000 mark,Denna lag träder i kraft den 20 december 1989.

Regeringens proposition 198/89
Bankutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 214/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.